Fuglereden

Pædagogik

Vores pædagogiske ståsted og menneskesyn hviler på Rudolf Steiners antroposofiske tanker og ideer, som kommer til udtryk i vores måde at arbejde på. Vælger man Fuglereden, vælger man også en bestemt pædagogik: “Steiner-pædagogikken” og vores tolkning og overvejelser omkring denne pædagogik.

Overskriften for barnets første syv år er først og fremmest at gøre, at handle. Impulsen kommer udefra. Børn handler; de gør tingene. Senere i livet bliver dét, de gør, dem bevidst som tanke og begreb. Som eksempel kan nævnes et barn, der står og rører i en gryde med sand. Barnet er i sin bevægelse, og hans røren er en bevægelse, som er en efterligning af en bevægelse, han før har set gjort af en voksen, og han afprøver denne handling. Barnets rækkefølge er: vilje, følelse og tanke. Hos barnet forholder det sig modsat den voksne, idet den voksne først tænker, så føler, hvorefter der handles. Det er altafgørende, at det miljø, som vi omgiver os med og skaber for os selv og børnene, er trygt og at alle føler sig set, som dem de er.

I Fuglereden er vi bevidste om, hvordan vi møder børnene, forældrene og vores kolleger. Alle skal føle, at der er plads til dem, og at der er plads til alle på trods af forskellighed. At vi forsøger at forstå hinandens intentioner positivt, og at vi ser muligheder frem for begrænsninger. Vi møder alle mennesker, der kommer i Fuglereden på denne måde. Vi giver dem hånden og ser, mærker og anerkender, at de er her. Børnene i Fuglereden støttes i at lære at klare mange af dagens udfordringer selv. Vi arbejder med at give dem redskaber til at indgå i positive relationer med hinanden og de voksne. Vi er efterlignelsesværdige rollemodeller, og støtter børnene i at sætte ord på deres følelser. Vi tror på, at børn trives bedst i respektfulde og ligeværdige miljøer. Vi er bevidste og tydelige i, hvad børnene har indflydelse på, og hvad de ikke har – vi er ligeværdige, ikke ligestillede. Vi finder det helt afgørende, at der er tæt kontakt mellem Fuglereden og familien. Det er afgørende for børnenes trivsel, at vi er tydelige i vores forventninger til forældrene, og at vi altid formidler åbent og ærligt til forældre. Forældrene kender jo deres børn bedst, og I skal altid informeres om jeres børns trivsel. I tilfælde af bekymringer vedrørende barnet, skal forældrene tages med på råd. Vi tager derfor udgangspunkt i familiens ressourcer og hjemmets daglige rutiner på en imødekommende og positiv måde.

Pædagogikken tager afsæt i barnets efterligning. Børn lærer og orienterer sig i verden ved at efterligne deres omgivelser. Derfor må alt, der omgiver børnene, være sundt og efterlignelsesværdigt. Dette afspejler sig i det æstetiske i de fysiske omgivelser, i vores påklædning, i vores relationer til hinanden, i vores toneleje og ordvalg – i alle handlinger.

Legetøjet i Fuglereden er nøje udvalgt i form og materialer: Vi vælger kun naturmaterialer, da det giver børnene de mest ægte sanseindtryk af verden.
Børn sanser meget mere af verden end vi voksne gør, og vi skal derfor skabe harmoniske æstetisk smukke omgivelser for dem. Både for at de ikke bliver overstimulerede og for at styrke deres æstetiske sans.

I børnehaven har vi sommerrytme og vinterrytme. Når det er vinter, deler vi børn op i to grupper. Mens første gruppe leger udenfor, hygger den anden gruppe sig indenfor, og så skiftes vi igen efter frokost. Til frokost er hele børnehavegruppen dog samlet til sangleg, vi spiser sammen og alle er til eventyr. Vi deler børnene op, fordi det er koldt at være udenfor hele dagen, og der er ikke særlig meget plads inde i stuen til at være der med alle børn.
Desuden nyder børnene den gode leg i en mindre børnegruppe. Man kan fordybe sig i et kreativ projekt uden at blive forstyrret.

DAGENS GANG – Vinterrytmen i børnehaven
07.30 – 09.15 Vi starter indenfor. Børnene laver en lille morgentegning
09.15 – 09.30 Sangleg indenfor
09.30 – 11.15 Fri leg, en gruppe udenfor, en indenfor
09.45 – 10.00 De voksne samles til vers og sang
11.30 – 12.00 Frokost
12.00 – 12.15 Eventyr
12.00 – 13.00 Hviletid til de børn, der skal sove
12.30 – 13.30 Fri leg, en gruppe udenfor, en indenfor
13.30 – 14.00 Oprydning, garderobe
14.00 – 14.15 Eftermiddagsmad udenfor
14.30 – 16.00 Fri leg udenfor for alle

Om mandagen, hvor vi skal i skoven, har vi ingen sangleg, men vi samles alligevel for at sige “Godmorgen”, hvorefter går vi afsted omkring klokken 9.30.
Om torsdagen har vi eurytmi klokken 11.30 og derfor ingen eventyr denne dag. I løbet af ugen har vi mange kreativer projekter: vi maler, tegner, bager boller, snitter, saver, laver bål, skræller grøntsager, m.m

DAGENS GANG – Sommerrytmen i børnehaven
07.30 – 09.15 Vi starter udenfor
09.15 – 09.30 Sangleg udenfor
09.30 – 11.15 Fri leg udenfor
09.45 – 10.00 De voksne samles til vers og sang
11.30 – 12.00 Frokost
12.00 – 12.15 Eventyr
12.00 – 13.00 Hviletid til de børn, der skal sove
12.30 – 14.00 Fri leg udenfor
13.30 – 14.00 Oprydning
14.00 – 14.15 Eftermiddagsmad udenfor
14.30 – 16.00 Fri leg udenfor for alle

DAGENS GANG – dagsrytmen i minigruppen
Blandt de små børn i minigruppen er tryghed og genkendelighed af afgørende betydning for, hvordan børnene trives. Derfor er dagens rytmik overordnet set ens alle ugedage året rundt.

07.30 – 09.15 Fri leg udendørs (indendørs i de kolde måneder)
09.15 Sangleg
09.25 Brød med smør og fennikel-te
09.35 Fri leg, alle er ude – i dårligt vejr bliver de mindste inde
09.45 De voksne mødes til vers og sang
10.15 Alle ind. Der skiftes ble. Alle over to år kommer på toilettet
10.45 Spiser vi frokost
11.15 Børnene bliver puttet
13.00 – 14.30 Børnene vågner
13.30 – … De børn, der er vågne, får friskbagte boller med smør
14.00 – 15.00 Børnene er ude for at lege til de hentes

Den frie leg er så meget mere end det lyder af. Børn lærer ved efterligning. De gør som vi gør og ikke som vi siger. Derfor må alt, hvad vi voksne foretager os, være efterligningsværdigt og skabe inspiration til børnenes leg.
Vi voksne er med til at skabe rammerne for børnenes leg, når vi laver mad, nørkler med håndarbejde, saver brænde, fodrer dyrene og gør rent.
Børnene hjælper til i det omfang, de har lyst, og leger omkring os. Herved kan legen udvikle sig uden voksenindblanding og blive skabende for barnet.

Sang fylder meget i hverdagen. Når dagen begynder, samles vi alle i en kreds og synger goddag til dem der er her, og nævner dem der mangler. Vi laver rim og remser, fingerlege og rollelege. Børnene øver sig i at være i centrum og lade andre komme til. Vi synger om årstiden og festerne og den danske kultur. Til alle sange og remser laver vi bevægelser, som børnene efterligner.

I børnehaven får børnene fortalt eventyr efter middagsmaden. Eventyret skaber billeder i fantasien hos barnet, det øver sig i at koncentrere sig og lytte. Vi tænder et lys, synger eventyrsangen og fortæller uden en bog.
Vi bruger ofte et lille dukketeater til at understøtte fortællingen og billederne, og gentager det samme eventyr i mindst en uge, så børnene kan tage det rigtigt til sig. Alt efter børnenes alder laver vi remseeventyr, folkeeventyr og årstidsfortællinger.

I børnehaven har vi hver torsdag eurytmi, hvor vi får besøg af en uddannet eurytmist i cirka 20 minutter. 
 
Eurytmi er en eventyrlig bevægelseskunst, som styrker og glæder barnet på flere planer. Vi er indenfor, hvor vi tager eurytmisko på og forvandler dele af vores stue til et rum, hvor fagter og stemninger kan gro og udfolde sig. Eurytmien bygger på et eventyrligt plan i forbindelse med naturens gang, hvilket skaber en fin sammenhæng til vores hverdag med eventyr og årstidsfester. 
Vi laver bevægelser til digte og vers, små rytmiske melodiløse fortællinger, der gør det til en leg at være med. I rimene oplever børnene sprogets lyde, konsonanter og vokaler sammen med harmonisk udviklende bevægelser. Børnene styrkes i deres sprogsans, som bliver levende for dem gennem stemninger og billeder. I eurytmien gælder ingen præstation, alle er med så godt de formår.