Fuglereden

Forældre i Fuglereden

 • Om samarbejde
 • Forældresamtaler
 • Forældremøde
 • Arbejdsdage
 • Fødselsdage
 • Fødselsdage
 • Venteliste
 • Venteliste
 • Venteliste
 • Venteliste
 • Indmeldelse og
  udmeldelsekriterier

I Fuglereden oplever børnene det fantastiske i at være en del af noget, der rækker ud over dem selv. De lærer at tage hensyn til det store “vi”.
Alle forældre er en meget stor del af livet og hverdagen i Fuglereden. Uden jer fandtes Fuglereden slet ikke, og vi kan kun være gode pædagoger for jeres børn, hvis vi har god kontakt og kommunikation til jer. Fællesskabet er skabt ud fra børnenes behov, og derfor er der mange regler og samværskulturer i Fuglereden, der for os voksne virker lidt unaturlige. Her må vi alle handle til børnenes bedste og give dem den bedste gave af alle – følelsen af at tilhøre og være værdifuld i et fællesskab.
Fuglereden er afhængig af, at I som forældre er aktive og hjælper med vedligeholdelse og andre opgaver. Vi ved godt at alle har travlt, men det har stor betydning både for børnene og institutionen at I deltager. I forhold til Jeres børn, vil de passe bedre på tingene og stedet, når de oplever I er med til at sætte Jeres præg på stedet. De vil mærke, at I er en aktiv del af deres hverdag og det giver tryghed. De kan stolte fortælle at dette har min far eller mor lavet/vedligehold. Vi forventer, at I prioriterer det årlige forældremøde, generalforsamlingen, arbejdsdage og de fester, der holdes med forældre.
Derudover er der brug for hjælp til at holde vores dejlige have ved fx. at slå græs og vedligeholde bygningerne med maling m.m. Det foregår altid med godt humør og stor taknemlighed for Jeres deltage.

En gang om året er der en halv times forældresamtale for hvert barn i Fuglereden. Dato, tid og sted kommer altid i god tid. Vi gør alt hvad vi kan, for at lægge tiderne så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til jeres arbejdstider, men det kan ikke altid lykkes.
Til samtalen snakker vi om, hvordan barnet og familien generelt trives i Fuglereden og derhjemme, og hvordan det går socialt, sprogligt og motorisk. Vi snakker om vores samarbejde med jer forældre og om det kommende år for barnet. Til samtalen vil vi meget gerne høre alt, I har på hjerte. Også det kritiske og hvad I kan ønske jer anderledes fra vores side.

Der er et forældremøde om året i Fuglereden, som afholdes om efteråret (se datoer i årshjulet)

Der er to arbejdsdage om året. En om foråret og en om efteråret. Vi bruger arbejdsdagene til at lære hinanden at kende, holde fællesskabet ved lige og gøre vores smukke hus og have endnu smukkere og bedre at lege i.

I børnehaven:
Vi fejrer ikke tre-års fødselsdag af barnet med eventyr. Tilgengæld samles og synger vi for barnet, hvorefter får barnet en gave. Forældrene er ikke med til tre-års fødselsdag. Til gengæld inviterer vi til fødselsdagseventyr, når barnet fejrer sin fire, fem og seks-års fødselsdag i børnehaven. Forældrene aftaler i samarbejde med personalet, hvornår fødselsdagen holdes.
Til fødselsdagen bedes I komme kl. 10.30 sammen med jeres barn, hvor I er med til sangleg og eventyr og frokost. Føselsdagsbarnet kommer med en lille dessert til børnene. Herefter går I hjem sammen barnet.

I minigruppen:
Vi markerer fødselsdagen (såfremt barnet vel at mærke er til stede) med at tænde lys, synge fødselsdags sange og de får en lille gave, når de fylder to og tre år. Forældrene er ikke med til fødselsdagen i minigruppen, men er velkomne til at medbringe boller, havregrynskugler, frugt og lignede, som vi nyder med børnene om formiddagen.

I børnehaven:
Vi fejrer ikke to og tre-års fødselsdag af barnet. Vi samles og synger for barnet, hvorefter får barnet en gave. Forældrene er ikke med til to og tre-års fødselsdag. Mindst en forælder er med, når barnet fejrer sin fire- og fem-års fødselsdag i børnehaven. Forældrene aftaler i samarbejde med personalet, hvornår fødselsdagen holdes.
Til fødselsdagen bedes I komme kl 10.30 sammen med jeres barn, hvor I er med til sangleg og eventyr og frokost. Føselsdagsbarnet kommer med en lille dessert til børnene. Herefter går I hjem sammen barnet.

I minigruppen:
Vi markerer fødselsdagen (såfremt barnet vel at mærke er til stede) med at tænde lys, synge fødselsdags sange og de får en lille gave, når de fylder to og tre år. Forældrene er ikke med til fødselsdagen i minigruppen, men er velkomne til at medbringe boller, havregrynskugler, frugt og lignede, som vi nyder med børnene om formiddagen.

Børnehuset Fuglereden - Ventelisteblanket


Optagelse på venteliste i børnehuset Fuglereden koster 200kr.
Det indbetales til Fugleredens støtteforening. Deres moblie box hedder Støtteforeningen Fuglereden 

Box55254

Optagelsespriotering.

1.Søskendefordel - har man søskende der allerede går i Fuglereden, vil man have en fordel. Men husk forsat der kræver man hurtigst muligt opskriver sit barn på ventelisten.

2. Alle andre efter anciennitetsdatoen.

OBS! Der er ingen ledige pladser i Fuglereden før 2023


Børnehuset Fuglereden - Ventelisteblanket


Optagelse på venteliste i børnehuset Fuglereden koster 200kr.
Det indbetales til Fugleredens støtteforening på reg. nr: 2282 og kontonr.

2551-250-396

Optagelsespriotering.

1.Søskendefordel - har man søskende der allerede går i Fuglereden, vil man have en fordel. Men husk forsat der kræver man hurtigst muligt opskriver sit barn på ventelisten.

2. Alle andre efter anciennitetsdatoen.

OBS! Der er ingen ledige pladser i Fuglereden før 2023


Børnehuset Fuglereden - Ventelisteblanket


Optagelse på venteliste i børnehuset Fuglereden koster 200kr.
Det indbetales til Fugleredens støtteforening på reg. nr: 2282 og kontonr.

2551-250-396

Optagelsespriotering.

1.Søskendefordel - har man søskende der allerede går i Fuglereden, vil man have en fordel. Men husk forsat der kræver man hurtigst muligt opskriver sit barn på ventelisten.

2. Alle andre efter anciennitetsdatoen.

OBS! Der er ingen ledige pladser i Fuglereden før 2023


Børnehuset Fuglereden - Ventelisteblanket


Optagelse på venteliste i børnehuset Fuglereden koster 200kr.
Det indbetales til Fugleredens støtteforening på reg. nr: 2282 og kontonr.

2551-250-396

Optagelsespriotering.

1.Søskendefordel - har man søskende der allerede går i Fuglereden, vil man have en fordel. Men husk forsat der kræver man hurtigst muligt opskriver sit barn på ventelisten.

2. Alle andre efter anciennitetsdatoen.

OBS! Der er ingen ledige pladser i Fuglereden før 2023


Inmeldelse: Man skal skrives op på vores venteliste, som man finder her på hjemmesiden. Derefter kontakteres vi enten telefonisk eller via mail. Når det er afklaret, om der er plads til at barnet kan starte i Fuglereden, aftaler vi hvordan opstarten foregår. Der kan evt. aftales et besøg i Fuglereden. Der skal også udfyldes en indmeldselsesblanket,når barnet er startet hos os. Som nye forældre får man vores forældrehåndbog, hvor der er beskrevet vores pædagogik, værdier og pricipper. Når I vælger at jeres barn skal gå i Fuglereden, siger I samtidig ja til at bakke op det beskrevne i Forældrehåndbogen. 

Udmeldelsekriterier: Udmeldelse skal ske på mail med mindst én måneds varsel til den sidste i en måned. 

Luk menu