Økonomi

Fugleredens økonomi er baseret på forældreindbetalinger samt tilskud fra kommunen.

Fuglereden har ansat en bogholder som varetager betalinger, budgetlægning og regnskabs udarbejdelse.

Fuglereden afleverer hvert år regnskab til godkendelse hos en revisor.

Det er bestyrelsen, der årligt fastsætter budgettet og har ansvaret for Fugleredens økonomi.