Organisationen

 

Fuglereden drives efter overenskomst med Lejre kommune iflg. lov om puljeinstitutioner.

Fugleredens generalforsamling er vores øverste myndighed og hvert barn repræsenterer én stemme på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned, hvor der vælges en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse af Fuglereden.

Den daglige drift og ledelse varetages af den ansatte leder, der er født medlem af bestyrelsen. Se i øvrigt Fugleredens vedtægter.

Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov – dette aftales internt i bestyrelsen.

Bestyrelsen har tavshedspligt i alle forhold der vedrører Fuglereden.

Fugleredens leder har det daglige ansvar for Fuglereden.
Souschefen varetager lederens opgaver og ansvar i lederens fravær.
Der tilstræbes en flad ledelsesstruktur, hvor den enkelte medarbejder til enhver tid er ansvarlig i forhold til børnene, forældre, kollegaer og de daglige funktioner i Fuglereden.

Personalet afholder møder hver anden uge.