Læreplanstemaer

 

Når vi udfærdiger vores årsplan / læreplan er der nogle områder vi ifølge lovgivningen bliver bedt om at tage særskilt stilling til - og disse er:


Barnets alsidige personlige udvikling:

Det er vigtigt for os i vores daglige pædagogiske arbejde hele tiden at se på børnene og dets udvikling som en helhed og tilgodese dets behov for både legemlig, sjælelig og åndelig udvikling.

God, sund og nærende kost, masser af plads at røre sig på, rammer for hvordan vi er sammen, gode folkeeventyr og en tro på noget større i livet end det vi lige ser i det daglige, uden at vi dog taler med børnene om det, hjælper barnet godt på vej i dets alsidige personlige udvikling.


Barnets mulighed for udvikling af dets sociale kompetencer:

Når vi kommer ind på barnets udvikling af sociale kompetencer er det vigtigt at holde sig for øje hvor stor en indvirkning vi, som de nære omgivelser har på barnet.

Hvordan agerer og taler vi som voksne sammen og overfor barnet.
I Fuglereden såvel som derhjemme !

Er vi hjælpsomme og nænsomme ved hinanden er det det barnet lærer af.
Sker det modsatte får barnet inspiration af det.

Også andre faktorer spiller ind på hvordan børn omgås hinanden og vi må ind imellem korrigere ved handling eller ord når legen og omgangstonen bliver for uhensigtsmæssig.
Her er det vigtigt at vi som voksne er nærværende og gode til at iagttage det enkelte barn.
Så kan vi på en nænsom måde hjælpe børnene når de har svært ved at gebærde sig i forhold til hinanden.
Og når mor og far hjælper til i børnehaven med stort og småt og hygger sig med det, og med de andre forældre, understøtter det ligeledes barnets udvikling af sociale kompetencer - og gør det glad.

At vi som voksne er nogle gode forbilleder for børnene er vigtigt for at de kan udvikle sig socialt sundt.

Barnets udvikling som socialt individ afspejler sig tydeligt i dets leg med de øvrige børn.
Her øver de sig i omgangen med hinanden og lærer en masse om relationer til andre mennesker. Vi har dermed en god mulighed for, gennem betragtning af barnet i dets leg med andre at se hvor det kniber for det på det sociale område og dermed at hjælpe det videre i dets sociale udvikling.
Se iøvrigt under afsnittet om barnets frie leg.


Naturen og naturfænomener :

Børnenene i Fuglereden er ude hver dag og vi færdes meget i skoven.
Det giver børnene mulighed for at opleve årets gang i naturen som en integreret del af dagligdagen.

Derudover er vores fester, sanglege og eventyr årstidsrelaterede og afspejler i det daglige arbejde årets gang i naturen !


Kulturelle udtryksformer og værdier :

Vi værdsætter at hilse pænt og tale ordentligt til hinanden, både børn og voksne.
Og vi sidder hver dag stille og nyder vores mad sammen på hver sin gruppe.
Vi tænder lys og synger en madsang både før og efter et måltid.

Vores årstidsfester afspejler nogle grundlæggende værdier i vores kultur – og her er alle børn med til at pynte op, forberede og fejre dagen.

Den store sangskat børnene får med herfra og vort daglige eventyr afspejler nogle grundlæggende værdier i vores kultur.


Barnets sproglige udvikling :

Vi understøtter barnets sproglige udvikling ved at tale rent og klart til det og ved at være tålmodige og lytte når barnet vil sige noget til os eller de andre børn.

Barnet lærer sproget at kende ved at lytte og efterligne de voksne, så vi tænker over hvordan vi taler til hinanden både børn og voksne imellem.

Vi anviser så vidt muligt barnet muligheder i stedet for negativt at irettesætte det.
Eksempelvis kan vi sige : ”du må gerne gå på dine fødder når du er herinde” eller ”hvis du vil løbe er du velkommen til at gå udenfor” i modsætning til en korrektion som: ”lad vær´ at løbe herinde!”

Herudover er vores sangleg, fingerlege og eventyr vigtige elementer i barnets sproglige udvikling. Se under dette.


Krop og bevægelse:

Barnets motoriske udvikling danner et vigtigt grundlag for dets trivsel og for dets sprogdannelse; at vi er så meget ude og at vi giver børnene lov til at boltre sig i bakkerne og klatre i træer på egen hånd understøtter en sund og naturlig motorisk udvikling.

Barnet er født med en naturlig trang til at bevæge og udfolde sig - vores opgave som voksne er, at skabe de rette rammer for barnet så det kan udvikle sig sundt og i overensstemmelse med dets indre behov.


Børn med specielle behov:

Vi imødekommer børn med særlige behov ved sammen i personale- gruppen at betragte barnets adfærd.
Vi samtaler dernæst om barnet og finder ud af hvordan vi støtter det bedst muligt.
Heri indgår evt. samtale med barnets forældre.

Herefter kan en af pædagogerne påtage sig den opgave at iagttage barnet særligt indgående igennem et stykke tid hvorefter vi igen deler betragtningen i hele personalegruppen og laver handleplan og mål for barnet.

Endelig har vi mulighed for igennem PPR – pædagogisk psykologisk rådgivning – at få særlig støtte til børn med særlige behov.