Forældresamarbejdet

Jeres første møde med Fuglereden, er når I besøger os og bliver vist rundt.
I får information om vores dagligdag og om de tanker der ligger til grund for Rudolf Steiner pædagogikken hos os.

Det er vigtigt for vores fremtidige samarbejde og dermed børnenes trivsel at:

- I som forældre gør Jer et bevidst valg når I beslutter Jer for, at Jeres barn skal gå i Fuglereden.

- I som forældre er positive over for børnehavens pædagogiske ideer og respekterer børnenes ret til at have et ”barndomsland”, hvor der også eksisterer engle, nisser, alfer og andre naturvæsner.

- I prioriterer forældremøder og andre arrangementer for forældre.

- I prioriterer Fugleredens årstidsfester. Disse planlægges sammen med barnet i dagene/ugerne inden festen.

- I forstår hvor vigtigt det er for Jeres børn, at der er en god tone og et godt samarbejde mellem forældre og personale.

- I altid kontakter personalet hvis I har kritiske spørgsmål eller er utilfredse med noget, men aldrig mens jeres barn overværer det.

- I som forældre er behjælpelig i forhold til praktiske gøremål, det være sig arbejdsweekender, vasketøj. mm.

- I sørger for at have barnets tøj, og skiftetøj i orden, og hjælpe til med at holde orden i barnets garderobe.

- I respekterer børnenes mulighed for ro og nærvær og værner om dette når I er i Fuglereden og undgår brug af mobiltelefon, videokamera med videre.

- I når I er sammen med Jeres barn i Fuglereden hjælper det med at overholde de regler og rammer vi skaber i det daglige.