Arbejdsgrupper

 

I Fuglereden findes der forskellige frivillige arbejdsgrupper, som man som forældre er meget velkommen til deltage i:

Støtteforeningen:
Her indmeldes barnet, når det er optaget på venteliste og der betales 50,- kr.
Støtteforeningen arrangerer sociale sammenkomster i Fuglereden og kan opkræve midler efter behov.
Støtteforeningen afholder generalforsamling i tilknytning til Fugleredens generalforsamling i marts.

Legepladsudvalg:
Legepladsudvalget tager initiativ til udvikling og vedligeholdelse af udearealerne omkring huset i tæt samarbejde med leder og det øvrige personale.
Udvalget indkalder til arbejdsdage, hvor relevante arbejdsopgaver udføres i fællesskab.

Viceværter:
Viceværterne holder bygningerne ajour indvendigt såvel som udvendigt enten ved selv at udføre arbejdet, uddelegere det til andre forældre eller bestille håndværkere hvis vi ikke selv kan klare opgaverne.

Hjemmeside-udvalget:
Hjemmesideudvalget har ansvaret for layout og redigering af hjemmesiden:
www. fuglereden-lejre.dk.