Historien

 

Fuglereden blev oprettet i 1991 af en gruppe forældre, under loven om puljeordninger.

Denne lov gør det muligt for en forældregruppe at søge et kommunalt tilskud (en pulje) til en pasningsordning som vores.

Fuglereden har siden 1999 haft til huse i vores bjælkehus tæt på Ledreborgs skove og vi har et dejligt stort udeareal, stillet til rådighed af Lejre Kommune.

Fugleredens pædagogik bygger på antroposoffen Rudolf Steiners tanker om det lille barns væsen og udvikling.
En af hovedtankerne hos Rudolf Steiner er, at en fast rytme og gentagelser i dagligdagen skaber den nødvendige tryghed for barnet.
Det præger Fugleredens dagligdag, hvor dagen, ugen og året har faste rytmer med tilbagevendende begivenheder.
Vi gør meget ud af at involvere børnene i nyttige daglige gøremål, og vi tager stilling til hvad vi omgiver børnene med af former, farver og ting.