Vores pædagogiske ståsted og menneskesyn hviler på Rudolf Steiners antroposofiske tanker og ideer, som kommer til udtryk i vores måde at arbejde på. Vælger man Fuglereden, vælger man også en bestemt pædagogik: "Steiner-pædagogikken" og vores tolkning og overvejelser omkring denne pædagogik. 

Overskriften for barnets første syv år er først og fremmest at gøre, at handle. Impulsen kommer udefra. Børn handler; de gør tingene. Senere i livet bliver dét, de gør, dem bevidst som tanke og begreb. Som eksempel kan nævnes et barn, der står og rører i en gryde med sand. Barnet er i sin bevægelse, og hans røren er en bevægelse, som er en efterligning af en bevægelse, han før har set gjort af en voksen, og han afprøver denne handling.  Barnets rækkefølge er: vilje, følelse og tanke. Hos barnet forholder det sig modsat den voksne, idet den voksne først tænker, så føler, hvorefter der handles. Det er altafgørende, at det miljø, som vi omgiver os med og skaber for os selv og børnene, er trygt og at alle føler sig set, som dem de er.

I Fuglereden er vi bevidste om, hvordan vi møder børnene, forældrene og vores kolleger. Alle skal føle, at der er plads til dem, og at der er plads til alle på trods af forskellighed. At vi forsøger at forstå hinandens intentioner positivt, og at vi ser muligheder frem for begrænsninger. Vi møder alle mennesker, der kommer i Fuglereden på denne måde. Vi giver dem hånden og ser, mærker og anerkender, at de er her.  Børnene i Fuglereden støttes i at lære at klare mange af dagens udfordringer selv. Vi arbejder med at give dem redskaber til at indgå i positive relationer med hinanden og de voksne.  Vi er efterlignelsesværdige rollemodeller, og støtter børnene i at sætte ord på deres følelser. Vi tror på, at børn trives bedst i respektfulde og ligeværdige miljøer.  Vi er bevidste og tydelige i, hvad børnene har indflydelse på, og hvad de ikke har - vi er ligeværdige, ikke ligestillede.  Vi finder det helt afgørende, at der er tæt kontakt mellem Fuglereden og familien. Det er afgørende for børnenes trivsel, at vi er tydelige i vores forventninger til forældrene, og at vi altid formidler åbent og ærligt til forældre. Forældrene kender jo deres børn bedst, og I skal altid informeres om jeres børns trivsel.  I tilfælde af bekymringer vedrørende barnet, skal forældrene tages med på råd. Vi tager derfor udgangspunkt i familiens ressourcer og hjemmets daglige rutiner på en imødekommende og positiv måde.

Forside         Om Fuglereden         Praktisk Info         Pædagogik         Forældre i Fuglereden         Galleri         Kontakt
Fuglereden
2017 Fuglereden Lejre. All rights reserved.
Barnet fra 0 til 7 år